SDOP OLOMOUC

středisko domácí ošetřovatelské péče

O nás

Poskytujeme domácí zdravotní ošetřovatelskou péči. Provádíme ošetření dekubitů, péče o stomie, rehabilitace, ošetření bércových vředů. Provádíme nadstandardní péči. Službu zajišťují registrované zdravotní sestry a jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Péče o klienty NONSTOP, dle ordinace lékaře.

Domácí péči zajišťujeme již od roku 1996.

Spolupracujeme s 20 obvodními lékaři
v okrese Olomouc

Nejen ve městě, ale i v okolních vesnicích.

Provádíme i cévkování mužů

Provádíme cévkování mužů a výměnu permanentních močových katetrů v domácím prostředí.

Jsme smluvními partnery pojišťoven

VZP – 111

RBP – 213

ČPZP – 205

ZPMVČR – 211

VoZP – 201

OZP – 207


© SDOP Olomouc s. r. o.

Všechna práva vyhrazena

Mišákova 468/41

Olomouc – Povel

sdop.sdop@seznam.cz