Neplacené služby


Služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění jen na základě doporučení lékaře. Zahrnuje ošetřovatelskou péči o pacienta v jeho vlastním sociálním prostředí. 

Domácí zdravotní péči poskytují kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci (nelékaři) poskytovatelů domácí zdravotní péče, a to v situaci, kdy zdravotní stav pacienta vyžaduje např. aplikaci ordinované parenterální terapie, ošetření stomií, převazy kožních defektů (např. bércových vředů/dekubitů), klysma, výplachy, cévkování, laváže, apod. Aplikace injekcí i.m., s.c., péče o diabetiky. Podávání léků dle ordinace lékaře.


Poukaz na poskytování domácí zdravotní péče vystavuje registrující praktický lékař pacienta nebo ošetřující lékař za hospitalizace (ten ovšem jen na dobu nezbytně nutnou, nejvýše 14 dnů po ukončení hospitalizace).

Jak zažádat o domácí péči?

Souhlas obvodního lékaře se zavedením domácí ošetřovatelské péče.

Pro zažádání o domácí péči potřebujete vyplněnou žádanku a potvrzenou od obvodního lékaře klienta. Vzor žádanky ke stažení zde.

Kontaktujte nás

Společně sjednáme první návštěvu přímo u klienta a domluvíme frekvenci návštěv.

© SDOP Olomouc s. r. o.

Všechna práva vyhrazena

Mišákova 468/41

Olomouc – Povel

sdop.sdop@seznam.cz